Get Adobe Flash player

Kontakt

Ing. Jan Štauber

Adresa provozovny:
Nám. Jiřího z Lobkovic 2234/5
13000 Praha 3

Fakturační adresa:
Mírová 1450
51601 Rychnov nad Kněžnou

Telefon:
+420 603 226 634

E-mail:
stauber2@seznam.cz

Vypracování znaleckých posudků

Soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování lesních pozemků, lesních porostů a škod na lesních porostech jmenovaný soudním znalcem rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové, ze dne 21.3. 1996.

Znalecké posudky v regionu : východní, střední a jižní Čechy

  • provádění znaleckých posudků pro účely převodu vlastnického práva k lesním nemovitostem a stanovení daně z převodu nemovitosti pro potřeby finančních úřadů
  • stanovení tržní hodnoty lesa
  • ocenění škod na lesních porostech (škody způsobené zvěří)
  • poradenství při prodeji lesa, popř. zprostředkování vlastního prodeje

Podklady potřebné k vypracování znaleckých posudků

  • aktuální výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví
  • katastrální mapa – snímek z KN , pokud není provedena na příslušném území digitalizace
  • lesní hospodářský plán nebo osnova tj. porostní mapa a hospodářská kniha
  • lesní hospodářská evidence, tj. údaje o těžbách a zalesněních od doby vyhotovení lesního hospodářského plánu nebo osnovy