Get Adobe Flash player

Kontakt

Ing. Jan Štauber

Adresa provozovny:
Nám. Jiřího z Lobkovic 2234/5
13000 Praha 3

Fakturační adresa:
Mírová 1450
51601 Rychnov nad Kněžnou

Telefon:
+420 603 226 634

E-mail:
stauber2@seznam.cz

Poradenská činnost

Akreditovaný poradce vedený v registru privátních poradců při Ministerstvu zemědělství pod číslem 267/2008

Poradenství pro vlastníky lesů,nájemce a osob hospodařících v lesích :

  • ekonomický audit lesního podniku a optimalizace hospodaření
  • hospodaření v lesích na principech trvalosti a vyrovnanosti ( problematika Natura 2000)
  • certifikační systémy v lesním hospodářství
  • sdružování vlastníků lesa
  • užívání k přírodě šetrných technologií při hospodaření v lesích
  • včlenění mimoprodukčních funkcí do hospodaření na lesním majetku
  • pěstování a využívání biomasy lesních dřevin pro další zpracování
  • bezpečnost práce v lesním hospodářství
  • Evropské dotace v lesnictví

Legislativa spojená s hospodařením v lesích a možnosti čerpání finančních prostředků z národních a evropských dotačních programů

Poskytování služeb v oblasti poradenství se záměrem optimalizace projektů a zvýšení konkurenceschopnosti těchto projektů a získání finančních zdrojů z fondů ČR a EU pro váš projekt.

Příprava kompletní žádosti a veškeré administrace spojené s podáním a vyřízením žádosti a získání dotace v oblasti lesnictví a zemědělství např. z Programu rozvoje venkova nebo Operačního programu životního prostředí , atd.

Veškerá poradenská činnost a vyřizování žádostí o dotaci pro vlastníky a nájemce lesů zdarma. Možnost čerpat na tyto služby dotaci z Programu rozvoje venkova, z opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb nebo v rámci jednotlivých projektů čerpání způsobilého výdaje na projektovou dokumentaci.